Kunsten at gøre "troen på jobchancen" realistisk

I dette tema undersøger vi beskæftigelsesmedarbejdernes erfaringer med at navigere i balancen mellem at have en naiv tro og en fagligt forankret tro på borgernes jobchancer.

Vi vil se nærmere på nogle af de balancer og dilemmaer, som projektdeltagerne har været optaget af:

  • Kan en beskæftigelsesmedarbejder godt beslutte sig for at ”tro på det”, eller skal ”troen” komme helt inde fra hjertet?
  • Hvornår er det på sin plads ikke at tro på en borgers jobchance – og er det noget medarbejderne føler, at de kan sige højt?
  • Kan en beskæftigelsesmedarbejder tro for meget på borgernes jobchancer – og hvilke konsekvenser har det, hvis forventningerne for høje?
  • Og kan medarbejderen omvendt komme til at fratage borgeren nogle muligheder, hvis troen på borgerens præstation er for lille?

 

I mange drøftelser omkring, hvad det vil sige at tro på borgernes jobchance i praksis, taler flere af projektdeltagerne ind i en forståelse af ”troen på jobchancen” som noget, de kan slå til og fra.

Medarbejderne benytter forskellige strategier i forsøget på at tilpasse deres forventninger til den konkrete borger og borgerens aktuelle situation.

Nogle medarbejdere forsøger at inddele deres tro på borgerens jobchancer i konkrete trin og delmål med henblik på at holde deres forventninger på et realistisk niveau. Andre omsætter ”troen på jobchancen” til en bredere tro på, at borgerne havner det rigtige sted, opnår forandring og udvikling, eller at de får sig et godt liv.

Publikationer i dette tema

Podcast

I denne podcast taler Helle Schøler Kjær fra NB-Beskæftigelse med Jytte Quist og Merete Andersen-Nielsen, der begge arbejder i Frederiksberg Jobcenter.

De to fortæller om situationer i deres arbejde med borgere i ressourceforløb, hvor “troen på jobchancen” ikke længere rækker, og hvor de må sige stop for flere forsøg på udvikling af borgerens arbejdsevne.

Lyt med og få indblik i, hvad Jytte og Merete holder øje med som tegn på, at ”nok er nok”.

Podcasten er den sidste i en serie på 3, hvor Helle Schøler Kjær undersøger, hvordan beskæftigelsesmedarbejdere i praksis arbejder med ”troen på borgernes jobchance”, og hvilke udfordringer og dilemmaer de støder på.

Andre analysetemaer

Fra tro på jobchancen til forventninger og mindset
Medarbejdernes sprog og fortællinger om borgerne
Når forventninger udtrykkes og overføres i mødet med borgeren
Fornyet tro på borgerens jobchancer via kollegial sparring
Er overførslen af forventninger bundet til det fysiske møde?
At balancere sine forventninger til borgeren
Forventninger på spil i samarbejdet med eksterne parter
Sammenhængen mellem forventninger og handling i borgerens sag

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til projektet eller vores udgivelser, så kontakt os. Vi kommer også gerne ud og holder oplæg om vores forskningsresultater for medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen.

Kontakt projektleder Anja Tønder, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i et oplæg om resultaterne fra Projekt “Troen på borgernes jobchance”:

Anja Tønder, mobil 60 38 64 05, mail ant@vaeksthus.dk