Alle værktøjer fra Projekt "Troen på borgernes jobchance"

Nedenfor finder du alle værktøjer, der er udgivet fra projektet, på tværs af temaer. Hold musen henover billedet for at læse mere om hver enkelt værktøj.

Værktøj

I det ”narrative kit” guider vi dig til at bruge narrative greb i forbindelse med faglige drøftelser af borgersager. Som medarbejder kan du bruge disse greb til at udvide en fastlåst fortælling om en borger. Ved at lede efter nye fortællinger, tilbyde flere nuancer og udfordre spinkle konklusioner er du med til at finde nye handlemuligheder i sagen.

Kittet giver konkrete bud på,
1. hvad du kan lytte efter, når din kollega fortæller om en borger
2. nysgerrige og uærbødige spørgsmål, du kan stille til din kollega for at udvide hans/hendes fortælling
3. opmærksomhedspunkter, du kan bruge i din forberedelse, når du selv skal sammensætte en fortælling om et problemmættet borgerforløb.

Værktøj

Denne gruppe-øvelse kan bruges af praktikere, der ønsker træning i at skabe alternative fortællinger om borgere.

Casen er en udskrift af en samtale mellem to sagsbehandlere om en borger.

Ved at klippe samtalen i mindre stykker dekonstruerer deltagerne i bogstavelig forstand samtalen. Herefter er opgaven at genforfatte samtalen ved at sætte tekststykkerne sammen på en ny måde.

Øvelsen lader deltagerne reflektere over, hvordan afsenderens ordvalg skaber forventninger hos modtageren af en fortælling. Ligeledes må deltagerne tænke over betydningen af indledning og afslutning af en fortælling samt vægtningen mellem borgerens ressourcer og barrierer.

Andre formidlingsprodukter fra projektet

Cases

Analyser

Podcasts

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til projektet eller vores udgivelser, så kontakt os. Vi kommer også gerne ud og holder oplæg om vores forskningsresultater for medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen.

Kontakt projektleder Anja Tønder, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i et oplæg om resultaterne fra Projekt “Troen på borgernes jobchance”:

Anja Tønder, mobil 60 38 64 05, mail ant@vaeksthus.dk