Blogging, YouTube og Gaming

som veje til job

Hverken gamer, youtuber eller blogger er blandt de mange stillingsbetegnelser, som Arbejdsmarkedsbalancen rummer. Til gengæld kan du tjekke dine jobmuligheder, hvis du drømmer om at blive bedemandsassistent, bartender eller butiksdetektiv.

Men måske kan der være potentiale i at have stor erfaring med at game, livestreame og blogge. Arbejdsmarkedet er nemlig under forandring. Den digitale økonomi er i vækst og er en afgørende forandrings- og vækstdriver i erhvervslivet og samfundet som sådan. Der er opstået nye arbejdsmarkeder, job- og indtjeningsmuligheder – ikke mindst affødt af nye teknologier. Vi taler om platforms- og deleøkonomi, e-handel, streamingtjenester, sociale medier mv.

Vi ønsker at udforske, om unges aktiviteter med for eksempel at game, youtube og blogge kan være adgangsgivere eller mellemstationer til job eller uddannelse. Kan interesse og erfaring med disse aktiviteter udnyttes til at opnå et ordinært arbejde, blive bedre rustet til at starte på en uddannelse eller alternativt få mulighed for at oparbejde en supplerende indtægt? Hvordan kan der arbejdes med transfer af de kompetencer, som de unge opnår ved disse aktiviteter?

Hvilke dilemmaer og problemstillinger kan opstå, hvis der i beskæftigelsesindsatsen er blik og åbenhed for, at et jobmål kan være gamer, youtuber eller blogger? Og hvis nogle af de jobs og indtægtsmuligheder, der befinder sig inden for den digitale økonomi, befinder sig i en skattemæssig gråzone, hvilke krav stiller det så til beskæftigelsesmedarbejderens rådgivning? Og endelig – hvilke etiske og moralske spørgsmål kan melde sig, hvis beskæftigelsesindsatsen understøtter en ung med forskellige diagnoser i at satse på hel eller delvis selvforsørgelse gennem gaming, youtube eller blogging?

Spørgsmålene står i kø – vi håber at kunne levere nogle af svarene.

Blogging, YouTube og Gaming som veje til job (BYG veje til job) er vores nyeste forskningssatsning.