PROGRESSIONS-

MÅLING

Det er muligt at hjælpe udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet i Danmark. Men det er ofte en lang proces, før den ledige kan bytte overførselsindkomst ud med lønindtægt.

Derfor kan det være gavnligt at opstille nogle delmål undervejs, så man bedre kan vurdere, om indsatserne, der tilbydes den ledige, reelt er med til at øge sandsynligheden for et job. Det er her progressionsmålingerne kommer ind i billedet.

Formålet med progressionsmålingerne er at vurdere, hvorvidt den udsatte ledige over tid bliver mere arbejdsmarkedsparat. Det måler man på udvalgte indikatorer.

Vores forskning leverer solid viden om, at det ikke er ligegyldigt, hvilke indikatorer, der skabes progression på. Nogle indikatorer har en dokumenteret sammenhæng med sandsynligheden for at komme i arbejde, mens andre ikke har nogen effekt.

Progressionsmålinger som redskab kan dog bruges til meget mere end at dokumentere effekter. Progressionsmålinger kan også bruges som et meningsfuldt styrings- og samtaleværktøj i beskæftigelsesmedarbejdernes daglige arbejde med udsatte ledige.