Ordinære løntimer – en bro til selvforsørgelse?

Ordinære løntimer er et af de redskaber i beskæftigelsesmedarbejderens værktøjskasse, som har fået stort fokus de senere år. Men hvor godt et redskab er det til at hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i job? Det undersøger vi i dette forskningsprojekt ved hjælp af både kvantitativ og kvalitativ metode.

Effekter af aktivering

I dette projekt undersøger KORA sammenhænge mellem aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres deltagelse i aktivering og deres progression mod job. Væksthusets Forskningscenter har stillet data fra Beskæftigelses Indikator Projektet til rådighed for analysen.

Spot på samtalen

De lovpligtige ”jobsamtaler” mellem jobcentret og de ledige er en central del af beskæftigelsesindsatsen. Projektet sætter spot på de beskæftigelsesfaglige udfordringer, der skal håndteres i samtalen.

Er du klar til at arbejde?

Hvilke veje fører til beskæftigelse, og hvilke gør ikke? Med finansiering fra Væksthusets Forskningscenter og Aalborg Universitet har Sophie Danneris Luthman undersøgt de lediges egne fortællinger om, hvad der fremmer og hæmmer deres progression mod arbejdsmarkedet.