Effekter af aktivering

I dette projekt undersøger KORA sammenhænge mellem udsatte lediges deltagelse i aktivering og deres progression mod job. Væksthusets Forskningscenter har stillet data fra Beskæftigelses Indikator Projektet til rådighed for analysen.

Spot på samtalen

De lovpligtige ”jobsamtaler” mellem jobcenter og udsatte ledige er en central del af beskæftigelsesindsatsen. Projektet sætter spot på de beskæftigelsesfaglige udfordringer, der skal håndteres i samtalen.

Er du klar til at arbejde?

Hvilke veje fører til beskæftigelse, og hvilke gør ikke? Med finansiering fra Væksthusets Forskningscenter og Aalborg Universitet har Sophie Danneris undersøgt, hvad der fremmer og hæmmer udsatte lediges forløb mod arbejdsmarkedet.