BESKÆFTIGELSES-

FAGLIGHED

Beskæftigelsesfaglighed skal styrke beskæftigelsesmedarbejdere, så de bliver endnu bedre til at skabe forandring i udsatte lediges liv. Det stiller krav til arbejdsmetoderne, og i høj grad også til tankesættet og indstillingen hos beskæftigelsesmedarbejderne.

For det er ikke bare en måde at tale med de udsatte ledige på. Der skal trækkes på teorier, undersøgelser og metoder fra forskellige fagområder. Og jo større kompleksitet i opgaven, des mere trækkes der fra forskellige fagområder.

Beskæftigelsesfaglighed er ikke summen af andre fagligheder. Det er noget selvstændigt. Når viden, indsigter og fagligheder bringes sammen og sættes i spil med hinanden, så opstår der en slags syntese, hvoraf der opstår noget nyt – i dette tilfælde beskæftigelsesfaglighed.

I Danmark er der ikke en klar definition på beskæftigelsesfaglighed og heller ingen professionelle standarder, som man kan støtte sig til. Men beskæftigelsesfaglighed er vigtig – og det er grunden til, at vi har givet vores bud på, hvordan man kan bedrive god beskæftigelsesfaglighed i daglig praksis: Tjekliste for beskæftigelsesfaglighed henvender sig til alle, der arbejder med at få udsatte ledige i arbejde. Den er baseret på de forskellige forskningsprojekter, vi arbejder med, og vores viden på området. Det er vores håb, at Tjeklisten vil sætte skub i en faglig debat og refleksion på området.

I det hele taget bidrager alle vores forskningsprojekter til forskningen i beskæftigelsesfaglighed.